Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z decyzją MEN  rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022  w formie nauki stacjonarnej.
W celu organizacji zajęć szkolnych, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, w związku z COVID – 19,
opracowane zostały i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną  ZSP nr 1 regulmin i procedury do realizacji
z uwzględnieniem specyfiki placówki.
Bardzo prosimy o zapoznanie się z dokumentem z zamieszczonym w załacznikach: