PROJEKT ERASMUS + „Z NOWYMI KWALIFIKACJAMI W NOWĄ RZECZYWISTOŚĆ EDUKACYJNĄ”
MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ

Projekt zaczynaliśmy pisać zimą, w roku 2017, w zupełnie innej rzeczywistości edukacyjnej. W zasadzie nikt nie wiedział jak potoczą się losy Gimnazjum nr 19, które jak wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały będzie zlikwidowane. W naszej szkole zawsze stawialiśmy na rozwój nie tylko swoich uczniów, ale przede wszystkim nauczycieli.


Zależało nam na podniesieniu jakości pracy naszej placówki w związku z tym powstał Europejski Plan Rozwoju Szkoły jako dokument identyfikujący najważniejsze potrzeby szkoły. W ówczesnej sytuacji było to dość skomplikowane ze względu na to, że nasze dotąd samodzielne gimnazjum od września 2017 roku stanie się częścią pobliskiej szkoły podstawowej. Postanowiliśmy jak najlepiej znaleźć się w nowej rzeczywistości i przyjąć zmianę jako część naturalnego procesu, na który nie mamy większego wpływu. Mieliśmy natomiast wpływ na to co wniesiemy do nowej szkoły. O naszych planach poinformowaliśmy dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 (prawdopodobnie naszego nowego szefa), który poparł naszą inicjatywę. Zależało nam na pozyskaniu nauczycieli uczących w tym zespole do udziału w projekcie. Wtedy można było sporządzić listę rezerwową uczestników. I tak zrobiliśmy. Postanowiliśmy do nowej placówki wnieść zgodnie z tytułem naszego projektu: nowe kwalifikacje.


Skupiliśmy się na:


PODNOSZENIU KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

nauczyciele języków obcych ciągle powinni doskonalić swoje umiejętności, ponieważ jak wiadomo język podlega ciągłym zmianom, każdego dnia, powstają nowe słowa, dlatego tak ważne jest aby nauczyciele języków obcych byli „na bieżąco” i mieli możliwość ciągłego dokształcania. Zależy nam by nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego pojechali na kursy metodyczne z elementami nauczania z TIK. Możliwość korzystania z profesjonalnych szkoleń wpłynie niewątpliwie na zadowolenie z wykonywanej pracy oraz na jakość i atrakcyjność procesu  edukacyjnego. Dodatkowo zachęci nauczycieli do ciągłej pracy nad językiem, którego nauczają oraz wzbogaci ich warsztat pracy. Z pewnością zapobiegnie również wypaleniu zawodowemu.


PODNOSZENIE KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI W ZAKRESIE ZWIĘKSZENIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH

- realizując międzynarodowe wymiany młodzieży zauważyliśmy, że niskie kompetencje językowe ograniczają udział w tych przedsięwzięciach nauczycieli, którzy w odpowiednim stopniu nie władają językiem obcym. Organizują je zazwyczaj nauczyciele języków obcych. I tutaj dochodzimy do kolejnego sposobu w jaki chcemy podnieść kompetencje naszych nauczycieli. Zależy nam by nauczyciele na tyle podnieśli swoją znajomość języka angielskiego by mogli realizować różnego rodzaju projekty wymian młodzieżowych np. w programie Erasmus +, lub angielskojęzyczne projekty eTwinning. Uważamy, że uda się to zrobić dzięki realizacji projektów mobilności kadrynauczycielskiej z udziałem nauczycieli nie tylko języków obcych, ale również innych przedmiotów. Uda się to osiągnąć gdy w pierwszym roku trwania projektu wszyscy jego uczestnicy będą uczestniczyli w kursie języka angielskiego w szkole. W przyszłości mamy nadzieję, że będzie to również skutkowało zmianami w programach nauczania i dostosowaniem ich zarówno do realnych potrzeb uczniów jaki potrzeb zmieniającego się i coraz bardziej otwartego świata. Na potrzeby te doskonale odpowiada wybrany kurs: "Intensive General English".


POGŁĘBIANIE WYMIARU EUROPEJSKIEGO INSTYTUCJI

Wyjazdy zagraniczne w formie mobilności nauczycielskich pozwalają na nawiązanie nowych kontaktów i znajomości. Już od wielu lat współpracujemy ze szkołami rosyjskimi. Widzimy pozytywny wpływ takich wymian na naszych uczniów. W związku z tym zależy nam, aby nasi uczniowie pogłębiali swoje kompetencje językowe, aby mogli czynnie uczestniczyć również w angielskojęzycznych projektach międzynarodowych. Chcemy by nasi uczniowie czuli się pełnoprawnymi obywatelami Europy. Muszą dobrze znać języki obce. Pomogą im w tym nauczyciele, świadomie sięgający w czasie prowadzonych lekcji do materiałów w języku angielskim.