POSIŁKI DLA ZERÓWEK

WE WRZEŚNIU


01.09. - 29.09.2023

ŚNIADANIE 21 x 3,00 = 63,00

OBIAD 21 x 6,00 = 126,00

PODWIECZOREK 21 x 2,00 = 42,00

RAZEM: 231,00