OGŁASZAMY KONKURS

na projekt tarczy zegara, który zawiśnie na korytarzu naszej szkoły!

Prace plastyczne można wrzucać do "skrzynki", która wisi na tablicy w szkolnym holu wejściowym,

a grafiki komputerowe wysyłać na adres mailowy Rady Rodziców.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 🙂

https://www.facebook.com/photo?fbid=156030347299453&set=a.113012291601259

Rada Rodziców

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

80-371 Gdańsk

ul. Jasgiellońska 14

NIP  584 23 14 374

KONTO RADY RODZICÓW:    74 1240 1271 1111 0010 7915 2814