Rada Rodziców

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

80-371 Gdańsk

ul. Jasgiellońska 14

NIP  584 23 14 374

KONTO RADY RODZICÓW:    74 1240 1271 1111 0010 7915 2814