INFORMACJA NA TEMAT OBIADÓW W SZKOLNEJ STOŁÓWCE

 

CENA OBIADU DLA UCZNIA WYNOSI: 5.00 ZŁ

 OBIADY BĘDĄ WYDAWANE OD 01.03.2021 DO 31.03.2021

                   

CAŁKOWITY KOSZT OBIADÓW W LUTYM WYNOSI: 115,00 ZŁ

       DNI 23  X  5,00 ZŁ  =  115,00 ZŁ

                           

NIEOBECNOŚĆ DZIECKA NA OBIEDZIE NALEŻY ZGŁASZAĆ DO GODZINY 8:00

SEKRETARIAT  58 553 20 21

 

INTENDENTKA  502 33 45 19  (można wysłać sms)

 

e – mail    monikama58@wp.pl

 

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY ZA DANY MIESIĄC WINNA BYĆ UISZCZANA DO 10. KAŻDEGO MIESIĄCA

 

PRZELEWEM NA KONTO SZKOŁY

 

BANK PEKAO SA

79 1240 1268 1111 0010 6966 8347

 

UWAGA!

NA PRZELEWIE WPISUJEMY: OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC.....

PODAJEMY: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ KLASĘ

 

UWAGA!

ABY ZAPISAĆ DZIECKO NA OBIADY RODZIC/OPIEKUN PRAWNY ZOBOWIĄZANY JEST WYPEŁNIĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIE DZIECKA NA OBIADY W SZKOLNEJ STOŁÓWCE

 

UWAGA!

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z OBIADÓW RODZIC/OPIEKUN PRAWNY DZIECKA SKŁADA PISEMNĄ REZYGNACJĘ NA KWESTIONARIUSZU DOSTĘPNYM NA STRONIE SZKOŁY LUB U INTENDENTKI

UWAGA!

Nieuregulowanie w terminie wpłat będzie skutkowało brakiem możliwości spożywania obiadów przez dziecko do momentu uiszczenia wpłaty.

W przypadku nieobecności dziecka na obiedzie, należy jego nieobecność zgłosić telefonicznie (58-553-20-21) najpóźniej do godz. 8:15 w tym dniu. Zgłoszony odpis zostanie odliczony przy płatności w kolejnym miesiącu.