INFORMACJA NA TEMAT OBIADÓW W SZKOLNEJ STOŁÓWCE

 

CENA OBIADU DLA UCZNIA WYNOSI: 6.00 ZŁ

 OBIADY BĘDĄ WYDAWANE OD 11.09.2023 DO 29.09.2023

CAŁKOWITY KOSZT OBIADÓW WE WRZEŚNIU WYNOSI: 90,00 ZŁ

15 DNI X 6,00 ZŁ = 90,00 ZŁ

                                            

NIEOBECNOŚĆ DZIECKA NA OBIEDZIE NALEŻY ZGŁASZAĆ DO GODZINY 8:00

SEKRETARIAT  58 553 20 21

 

INTENDENTKA  502 33 45 19  (można wysłać sms)

 

e – mail    monikama58@wp.pl

 

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY ZA DANY MIESIĄC WINNA BYĆ UISZCZANA DO 10. KAŻDEGO MIESIĄCA PRZELEWEM NA

INDYWIDUALNY NUMER KONTA!

 

UWAGA!

NA PRZELEWIE WPISUJEMY: OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC.....

PODAJEMY: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ KLASĘ

 

UWAGA!

ABY ZAPISAĆ DZIECKO NA OBIADY RODZIC/OPIEKUN PRAWNY ZOBOWIĄZANY JEST WYPEŁNIĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIE DZIECKA NA OBIADY W SZKOLNEJ STOŁÓWCE

 

UWAGA!

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z OBIADÓW RODZIC/OPIEKUN PRAWNY DZIECKA SKŁADA PISEMNĄ REZYGNACJĘ NA KWESTIONARIUSZU DOSTĘPNYM NA STRONIE SZKOŁY LUB U INTENDENTKI

UWAGA!

Nieuregulowanie w terminie wpłat będzie skutkowało brakiem możliwości spożywania obiadów przez dziecko do momentu uiszczenia wpłaty.

W przypadku nieobecności dziecka na obiedzie, należy jego nieobecność zgłosić telefonicznie (58-553-20-21) najpóźniej do godz. 8:15 w tym dniu. Zgłoszony odpis zostanie odliczony przy płatności w kolejnym miesiącu.