W szkolnej świetlicy:

gramy w różne gry, śpiewamy, tańczymy, uczymy się, bawimy z kolegami, czytamy, rysujemy, malujemy, kleimy, szyjemy, budujemy z klocków, ćwiczymy, odrabiamy lekcje, rozwijamy zainteresowania, bierzemy udział w konkursach, oglądamy filmy. Zapraszamy!

Wszyscy możemy być mistrzami

W ramach zajęć w świetlicy przez cały rok szkolny uczniowie będą mogli zdobywać sprawności – jedną w każdym miesiącu:

IX -  Uważny pieszy

X – Poszukiwacz skarbów

XI – Mały patriota

XII – Utalentowany artysta

I – Kochany wnuczek/wnuczka

II – Zdrowy uczeń

III – Warcabowy mistrz

IV – Świadomy ekolog

V – Śmiały sportowiec

VI – Bezpieczny turysta

Aktualna nazwa sprawności będzie prezentowana w widocznym miejscu w świetlicy szkolnej.

Każdy nauczyciel świetlicy w danym miesiącu będzie organizował zajęcia pod kątem zdobywania przez dzieci sprawności:

- pogadanki przybliżające temat sprawności w danym miesiącu

-„Burza mózgów’ – co możemy zrobić w ramach zajęć świetlicowych, aby zdobyć daną sprawność

-rozwiązywanie zagadek, rebusów, quizów, krzyżówek

-gry i zabawy ruchowe

-słuchanie i nauka wierszyków i piosenek

-oglądanie filmów edukacyjnych

-wykonywanie prac plastycznych, technicznych

-zajęcia na świeżym powietrzu związane ze zdobywaniem sprawności

Pod koniec miesiąca sprawności będą zaznaczane za pomocą odpowiednich pieczątek w indywidualnych dzienniczkach „Wszyscy możemy być mistrzami”.

KONKURSY

  • Nasza szkolna świetlica zorganizowała  w listopadzie 2020 roku Pierwszy Zdalny Ogólnopolski Konkurs Recytatorski  z okazji Dnia Pluszowego Misia. W konkursie wzięło udział  kilkanaście szkół z różnych stron Polski, wiersze    o misiach recytowało 36 dzieci z klas I-III. Poziom był niezwykle wyrównany. Komisja konkursowa, która obradowała również w zdalnym trybie miała duży problem, by wyłonić zwycięzców.
  •  Mamy pięcioro zwycięzców:  Zuzannę B. z SP356 Warszawy,  Antoninę F.  z SP47 Gdańska,   Polę M. z SP 3 Czeladźi,    Macieja O. z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej z Lublina  i Wiktorię Rz.  z SP 5 Leszna.  
  • Dodatkowo komisja wyróżniła również 5 uczestników:    Dragana B.  z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej z Lublina,     Zuzannę T. z SP nr 2 z Głogówka , Weronikę M. z SP w Niedoradzu, Karolinę G. z SP 47 z Gdańska, Zofia Ś. SP 80 z Gdańska.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom. Nagrody, wyróżnienia i podziękowania zostały wysłane do szkół.

Był to udany debiut w organizacji zdalnego ogólnopolskiego konkursu.

Link do filmu konkursowego:             

           https://youtu.be/pT3NHxZkxvY