INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

w celu rozeznania rynku dostawców żywności do stołówek szkolnych i oszacowania wartości zamówienia.

patrz załaczniki: