1. Stypendium szkolne – socjalne  
Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół publicznych oraz niepublicznych zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdańsk.
Wniosek składają rodzice / prawni opiekunowie lub za zgodą rodziców / prawnych opiekunów dyrektor szkoły lub stypendium przyznawane jest z urzędu.
Stypendium przyznawane jest na podstawie dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
Wnioski należy składać we wrześniu w danym roku szkolnym w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPR w Gdańsku.

2. Jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Jednorazowe stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych przyznaje Prezydent Miasta Gdańska
Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz dla maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego:

Zmiany z 31 maja 2012 r. do regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych:
https://www.gdansk.pl/download/2015-11/65185.pdf

3. Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce przyznawane przez Dyrektora Szkoły