SEKRETARIAT
Interesantów przyjmuje się w dniach i godzinach pracy szkoły, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.


DYREKCJA SZKOŁY 
Przyjmuje Rodziców i Interesantów w wyznaczonych dniach i godzinach. Informacja znajduje się na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej  http://zsp1.edu.gdansk.pl/pl
W sprawach pilnych także po wcześniejszym indywidualnym umówieniu telefonicznym -  58 553 20 21, 58 553 02 76

Szkoła prowadzi sprawy takie jak:
1) przyjmowanie uczniów oraz tryb przechodzenia z jednych typów szkół do drugich,
2) przechowywanie dokumentacji uczniów,
3) wydawanie zaświadczeń o uczęszczaniu uczniów  do poszczególnych szkół,
4) odbieranie dokumentów przez rodziców uczniów niepełnoletnich, w związku z rezygnacją ze szkoły,
5) zawiadamianie rodziców uczniów, którzy nie realizują obowiązku szkolnego,
6) wydawanie duplikatów świadectw,
7) wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych dla uczniów,
8) wydawanie zaświadczeń nauczycielom, którzy uzyskali akceptacje na stopień nauczyciela kontraktowego,
9) wydawanie świadectw pracy pracownikom szkoły,
10) wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracownikom oraz byłym pracownikom szkoły do celów emerytalno-rentowych.