Dyrektor szkoły:                 Iwona Kozłowska
Inspektor Ochrony Danych:  Eliza Łuczkiewicz - iodo.zsp1@wp.pl
Redaktor BIP:
                    Katarzyna Juszkiewicz