Sprawozdanie finansowe ZSP nr 1 w Gdańsku:

ppp2sf (cloudgdansk.pl)