"Ten szczególny dzień się budzi

Niosąc ciepło w każdą sień

To dobroci dzień dla ludzi

Tylko jeden w całym roku taki dzień"