Szanowni Państwo,

Informujemy, że od jutra rozpoczynamy proces "zdalnego nauczania", do którego szkoły zostały zobowiązane Rozporządzeniem MEN.
Przekazujemy kilka zasad, zgodnie z którymi nauczyciele klas 4 - 8 będą pracowali z Państwa dziećmi.
1. Całe nauczanie będzie odbywało się przy pomocy narzędzi Gdańskiej Platformy Edukacyjnej:
- dziennika UONET+;
- poczty elektronicznej OFFICE 365;
- aplikacji Microsoft Teams
2. Nauczyciele będą dostępni dla Państwa i dzieci w godzinach swojej pracy - plan pracy poszczególnych nauczycieli znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej (załaczniki). W tym czasie można do nauczycieli napisać maila przez UONET+ lub nawiązać kontakt przez Teams'a w celu zadania pytania, przekazania uwag, uzyskania pomocy do treści przesyłanych zgodnie z harmonogramem.
3. Każdy nauczyciel został zobowiązany przez Panią Dyrektor do udostępniania materiałów w ramach realizacji podstawy programowej według "Harmonogramu przesyłania uczniom materiałów do nauki" (załacznik), który od jutra będzie dostępny na stronie internetowej.
4. Informujemy, że materiał do realizacji dla poszczególnych klas NIE BĘDZIE JUŻ UMIESZCZANY NA STRONIE INTERNETOWEJ.
5. Jeśli nauczyciel danego przedmiotu zaplanuje przeprowadzenie z klasą zajęć w systemie on - line, zostaną Państwo o tym poinformowani (przez nauczyciela tego przedmiotu) z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Zgodnie z zasadami BHP dana klasa nie będzie pracowała w systemie on - line dłużej niż 3 godziny dziennie.
6. Zachęcamy do tego, żeby uczniowie "rozkładali sobie" pracę z otrzymanym materiałem według swojego zwykłego planu zajęć. W ten sposób unikną narastania zaległości i pomoże im to nauczyć się planować swoją pracę. W razie powstających pytań i wątpliwości uczniowie będą mogli w czasie dostępności nauczycieli zadać pytania i otrzymać na nie odpowiedź.
Z serdecznymi pozdrowieniami.
Dyrekcja ZSP nr 1