Zużyte baterie to dla wielu kłopot. Gdzie je wyrzucić z najmniejszą szkodą dla środowiska? Wrzucić do śmieci zmieszanych? Zanieść do marketu? NIE!
 
Jest tylko jedna prosta odpowiedź - zużyte baterie można od dziś przynieść do Naszej Szkoły i wrzucić do przeznaczonych do tego pojemników.
 
Zebrane baterie trafią do fundacji "ZbieramTo w szkole", która w ramach dobroczynnego recyklingu funduje dzieciom stypendia w najuboższych krajach, a także buduje studnie by ułatwić potrzebującym ludziom dostęp do wody. Zbiórkę prowadzi pracująca w szkolnej świetlicy Pani Natalia Domańska.