Miło Nam poinformować o rozstrzygnięciu konkursu na ,, Najpiękniejszą bombkę "
Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom. 
 Dziękujemy za udział w konkursie !
 Wyniki : 
 1 miejsce :  Nicola Szmurło klasa 2 c, Ludwik Szczebiot klasa 3 c 
2 miejsce  Szymon Zimny klasa 3 c  , Amelia Ottowicz klasa 3 c 
3 miejsce ; Natalia Olszewska klasa 4 d , Łukasz Borkowski klasa 3  c