W dniu dzisiejszym, tj.22.11.21 r., w klasie 3 D odbyły się warsztaty z psychologiem szkolnym,

pt."Granice fizyczne i psychiczne, sytuacje niebezpieczne - rozpoznawanie i reagowanie na nie"