Dwie klasy piąte oraz klasa  4 c wzięły udział w warsztatach komunikacyjnych prowadzonych przez p. Krzysztofa Szkurłatowskiego - jako realizacja projektu MZKZG skierowanego  do uczniów klas czwartych i piątych szkół podstawowych, dzieci, które zaczynają się usamodzielniać w realizacji podróży miejskich, w pierwszej kolejności do i ze szkoły.
Celem zajęć jest:
• kształtowanie uczniów na świadomych użytkowników komunikacji miejskiej
• odwrócenie tendencji użytkowanie transportu indywidualnego i przekonanie najmłodszych, że podróżowanie pociągiem, czy autobusem może być nie tylko tańsze i bardziej ekologiczne, ale również komfortowe i przyjemne.
Część zajęć poświęcona jest kwestii bezpieczeństwa i kultury zachowania się w pojazdach i na przystankach. Omawiana jest między innymi tematyka przewozu rowerów, zwierząt, kontroli biletów oraz kwestia zachowania w momencie zagrożenia życia. Całość została pomyślana jako forma interaktywnej zabawy, w trakcie której treści merytoryczne przeplatane są takimi elementami jak rebusy, krzyżówki czy quizy.
https://mzkzg.org/wychowanie-komunikacyjne

Warsztaty bardzo nam się podobały.

Dziękujemy!