Jak co roku 21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

Został on ustanowiony 17 listopada 1999 r. przez UNESCO, aby podkreślić różnorodność językową

i kulturową świata, a także zwrócić uwagę na języki zagrożone i ginące,

które stanowią 43% wszystkich aktualnie używanych języków.

 Z okazji Międzynarodowego Dnia Języków Obcych w sposób humorystyczny przypominamy Wam o bogactwie polszczyzny.

Zwracamy uwagę na to, że znajomość języka ojczystego to nie tylko swobodne i sprawne posługiwanie się nim,

ale także świadomość zróżnicowania oraz poczucie jedności z dialektami i gwarami występującymi

naturalnie w obrębie języka polskiego, ściśle związanymi z polską kulturą i historią, jak np. język kaszubski.

Proponujemy Uczniom naszej szkoły język polski „na wesoło”.

Wraz z lektorem krótkich filmików o historii polszczyzny przeniesiemy się do czasów średniowiecznych.

Obejrzany materiał pozwoli wypełnić trzyzadaniowy test.

Szczegóły wyjaśnią Wasi poloniści.

Dla najbardziej aktywnych czeka miła niespodzianka!

Zapraszamy Uczniów klas IV-VIII do wspólnej zabawy

Od 22 do 26 lutego 2021 r.

patrz - załącznik: