XI edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego  

# Twoje Dane Twoja Sprawa

28.01.2021 – DZIEŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Jest to inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli, którego organizatorem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uczestnictwo w Programie wspierane jest przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Lex Educatio w Gdańsku. 

 

Cele szczegółowe programu:

- kształtowanie wśród uczniów odpowiedzialnej i świadomej postawy obywatelskiej oraz bezpiecznych zachowań w obszarze edukacji cyfrowej, 

- popularyzowanie wiedzy na temat skutecznej ochrony danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli,

-podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze kształtowania wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności, 

- umożliwienie nauczycielom wymiany doświadczeń związanych z realizacją treści związanych z ochroną danych osobowych,

  • poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych 

Zapraszamy!