Turniej wiedzy pożarniczej 2019.
Dzielnie walczą Zygmint Baranowski i Leonard Domachowski.
Trzymamy kciuki.
Ze strażackim pozdrowieniem !