ziękujemy całej społeczności szkolnej  za włączenie się w akcję charytatywną na naszego ucznia  Nikodema!

Jesteście Państwo niesamowici!