Uczniowie klas 7 wykonali świąteczne plakaty, korzystając z aplikacji CANVA.

Następnie przygotwali prezentacje:

https://gpe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/katjusz84_edu_gdansk_pl/EqYNyr4k_HZLnkDK58XZwwgBYW7qzKt3jKIPRee-xHa2hQ?e=4FDOwO