Rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w klasie 3d  były gry i zabawy integracyjne,

Omówione zostały również zasady zachowania bezpieczeństwa w szkole oraz w drodze do domu.

Bawiliśmy się doskonale!