Wczoraj klasa 4A uczestniczyła w zajęciach rowerowych prowadzonych przez Edukatorów Programu "Rowerowa Szkoła".

Oprócz zajęć teoretycznych, uczniowie odbyli zajęcia praktyczne na boisku szkolnym oraz ćwiczyli manewry

na ulicach o niewielkim natężeniu ruchu. Odbyła się także weryfikacja sprawności mechanicznej rowerów oraz drobny serwis.