Drodzy Państwo,

przypominamy, że w najbliższy wtorek 24 marca zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych do naszej placówki.

Przypominamy, że listy można sprawdzić internetowo.

Następnie w dniach 25 - 31 marca Rodzice/Prawni Opiekunowie powinni wypełniając odpowiedni formularz potwierdzić wolę nauki w Przedszkolu 72, szkolnej zerówce lub klasie I.
Nie ma potrzeby osobistego składania tych dokumentów, można je wydrukować (linki poniżej), wypełnić i przesłać skanem.

https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/shared/NABORP/gdansk/files/zal._nr_5_oswiadczenie_woli_podjecia_nauki_w_szkole_2020_21.pdf

https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/shared/NABORP/gdansk/files/Deklaracja_rodzica-_potwierdzenie_wyniku_rekrutacji.pdf