Serdecznie gratulujemy wszystkim LAUREATOM SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA WYKONANIE DOTYKOWEJ POMOCY DYDAKTYCZNEJ.
Dziękujemy Radzie Rodziców działającej w naszej szkole za sfinansowanie zakupu nagród do tego konkursu.