W załączniku znajdą Państwo materiały edukacyjne przygotowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku.