Pierwsza sprawność "Uważny pieszy", potwierdzona pieczątką w Dzienniczku Mistrza. Dzieci zdobywały tę sprawność w świetlicy szkolnej w czasie pogadanek, zajęć plastycznych oraz zabaw i gier ruchowych.