Dzieci ze świetlicy zdobyły sprawność "Małego Patrioty" nie tylko znając symbole narodowe jak godło, flagę, hymn ale również wiedząc jak ważne jest dbanie o czyste środowisko naszej Ojczyzny.