Dzieci  z obwodu SP 76, których nie ma na liście również zostały przyjęte do naszej placówki.