Jury w składzie
- Cezary Hurysz 7a
- Paweł Kielak 3c
- Iwona Stankiewicz - nauczyciel
- Mirosława Nadratowska - bibliotekarz
Przyznało nagrody autorom najlepszych haseł - GRATULACJE!!!