KONKURS PLASTYCZNY

Kartka okolicznościowa z hasłem promującym  Światowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

 

Regulamin konkursu: 

 1. Konkurs jest zorganizowany w ramach Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
 2. Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do grup przedszkolnych oraz uczniów klas I-III i IV - VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gdańsku.
 3. Organizatorami Konkursu jest Zespół Nauczycieli do spraw Integracji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gdańsku.
 4. Celem Konkursu jest:

- rozpowszechnianie informacji nt. Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie,     burzenie barier i wzmacnianie pozytywnych więzi społecznych między osobami sprawnymi intelektualnie i niepełnosprawnymi,

- promocja postaw, haseł związanych z integracją, tolerancją, działaniem na rzecz poprawy codziennego życia osób niepełnosprawnych.

 1. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe:
 • Dzieci uczęszczające do Przedszkola Specjalnego nr 72
 • Uczniowie klas „0”
 • Uczniowie klas I - III
 • Uczniowie klas IV – VIII
 1. Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody.7. Zadaniem uczniów jest przygotowanie kartki okolicznościowej z hasłem promującym Światowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - technika dowolna, format A3 lub A4.
 2. Prace należy dostarczyć do pokoju nauczycielskiego do p. Elizy Podczaskiej -Szady,
 3. Magdaleny Bir lub do p. Małgorzaty Bony.
 4. Dostarczenie pracy jest jednoczesną zgodą na jej publikację.
 5. Termin dostarczenia prac upływa 19.05.2022 r.
 6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 26.05.2022 r.
 7. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na szkolnym facebooku oraz na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gdańsku.