W naszej szkole odbył się konkurs literacko-plastyczny pt.: ,,Jesień” dla uczniów klas II. 

Nasi nauczyciele, poproszeni przez nauczyciela terapii pedagogicznej, zapoznali uczniów

z wierszem Lucyny Krzemienieckiej pod tytułem: „Bukieciki”.

Zadaniem uczniów, zainspirowanych wysłuchanym tekstem, było wykonanie pracy plastycznej -

przedstawienie jesieni. A oto prace wykonane przez uczniów.