Dziękujemy za wykonanie kartek świątecznych dla bezdomnych kartki zostaną przekazane do siedziby Caritas .