Godzina kodowania!    Globalna inicjatywa docierająca do dziesiątek milionów uczniów w ponad 180 krajach.

Uczniowie klas 4 i 5 wzięli udział w tej zintegrowanej lekcji informatyki  animowali wiersz z kodem,

aby zilustrować nastrój wiersza.  Kodowanie z poezją jest częścią programu Powiązania

z informatyką CS Code.org, który ma na celu zintegrowanie

informatyki z innymi  przedmiotami (język polski, język angielski).

Brawo!