W grudniu uczniowie klasy IIc, IIIa i IIIb przystąpili do europejskiego projektu eTwinning 

 „CHRISTMAS STORY - EXCHANGE OF GREETING CARDS AND ORNAMENTS” –

czyli do międzynarodowej wymiany kartek świątecznych. 

Uczniowie własnoręcznie wykonywali kartki świąteczne oraz ozdoby,

które zostały wysłane pocztą tradycyjną do szkół w Rumunii, Turcji, Włoch, Grecji, Litwy i Polski. 

Wkrótce otrzymaliśmy od naszych partnerów z Europy piękne kartki świąteczne oraz ozdoby.