Dzisiaj klasa 2b świętowała "Dzień Kota". Wraz z uczniami zaprzyjaźnionych szkół z Łodzi, Lublina i Tychów

wzięliśmy udział w projekcie eTwininng. Podczas zajęć rozwijaliśmy kompetencje kluczowe: gromadzenie

i przetwarzanie informacji, doskonalenie umiejętności wnioskowania, posługiwanie się narzędziami cyfrowymi

tj. prezentacje Power Point, Canva,  StoryJumpel, aplikacje WordWall,   Quizziz, GoogleDysk,

umiejętność pracy w grupie i organizacji własnej pracy. Na zakończenie zajęć odtańczyliśmy koci taniec

i zaśpiewaliśmy kocią piosenkę.

To był naprawdę udany dzień!!! 

Dziękujemy koleżankom i kolegom z zaprzyjaźnionych szkół za wspólny projekt eTwininng.