Z okazji Dni Języka Ojczystego w naszej szkole klasy 4-8 brały udział w konkursie, który polegał na codziennym oglądaniu krótkiego filmiku na temat historii języka polskiego. Następnie uczniowie odpowiadali na pytania umieszczone w,, Zadaniach". W zmaganiach, których celem było poszerzenie wiedzy o mowie ojczystej, wzięło udział 111 osób, z czego najwyższy wynik i ocenę celującą otrzymało 76 uczniów.
Podsumowanie 5-dniowych obchodów stanowiło wykonanie plakatów i pogadanki na godzinach wychowawczych.
Koordynatorem projektu była pani Katarzyna Wasilewska -Tecław przy współudziale p. Izabeli Nasiorowskiej i p. Małgorzaty Wieczorek.
Dziękujemy za zaangażowanie i tak liczne włączenie się do obchodów Dni Języka Ojczystego.