Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Państwu: 

Nauczycielom oraz Pracownikom Administracji i Obsługi pragnę złożyć życzenia 

zdrowia, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w bieżącym roku szkolnym.

Niech Państwa praca na rzecz młodego pokolenia przynosi jak najlepsze owoce

oraz daje satysfakcję z realizowanej misji, 

którą niewątpliwie jest troska o wychowanie i wykształcenie dzieci i młodzieży.

Życzę wielu sukcesów, radości, uznania i szacunku wychowanków i Ich rodziców 

oraz całej społeczności szkolnej i lokalnej.