Zajęcia czytelnicze "Poznajcie Turlututu" - nasze przedszkolaki z oddziałów zerowych

uwielbiają bohatera książek Herve Tulleta. 

Zajęcia o Turlututu zainspirowały małych artystów do namalowania jego portretów.

Pracujemy nad wystawą "Portret Turlututu" -  piękna wystawa zdobiła szkolny korytarz!