Dziś, w klasie Ib odbyły się zajęcia z wykorzystaniem Autochodzika,

które wzbogaciły wiedzę dzieci o Ruchu Drogowym. Uczniowie z zainteresowaniem

uczestniczyli w zabawie, która umożliwiła im poznanie znaków drogowych,

zasad przechodzenia przez jezdnię oraz dostarczyła im wiele radości.