Zajęcia lekcyjne 13.01.2022 roku w klasie 3 D pogłębiły

nie tylko wiedzę Uczniów o kamuflażu i udawaniu w świecie zwierząt,

ale pozwoliły również na dobrą zabawę z własnoręcznie wykonanymi rekwizytami do kamuflażu.